Tamany de la lletra:

PAPIL·LEDEMA

QUÈ ÉS EL PAPIL·LEDEMA?

La papil·la es el nom que rep l’entrada del nervi òptic a l’ull que s’observa com un disc arrodonit, groguenc i de vores ben definides al mig del qual emergeixen els vasos principals que nodreixen l’ull (figura 1). Aquesta és la única part de tota la via òptica que pot explorar un oftalmòleg.

Fig. 1: Papil·la normal.

Quan el nervi òptic està comprimit, la papil·la s’acostuma a inflar o edematitzar produint-se al fons d’ull una imatge típica de vores mal delimitades, hemorràgies i tortuositat vascular (figura2).
Per definició, el papil·ledema és una afectació d’ambdues papil·les, per tant és una malaltia bilateral.

Papiledema

Fig. 2: Papil·ledema.

QUINA ÉS LA CAUSA DEL PAPIL·LEDEMA?

La causa més freqüent del papil·ledema és un augment de la pressió intracranial. Existeixen múltiples etiologies que poden cursar amb l’augment de la pressió intracranial però les més freqüents són hemorràgies intracranials, tumors intracranials o hipertensió intracranial idiopàtica benigna també coneguda com a pseudotumor cerebri.

QUÈ S’HA DE FER DAVANT D’UN PAPIL·LEDEMA?

La presentació d’un papil·ledema constitueix una urgència oftalmològica i el pacient ha de realitzar un estudi radiològic del cap i de l’òrbita tan aviat com sigui possible.
En funció del resultat, el tractament haurà d’anar encaminat a atendre la causa subjacent.
La no resolució de la causa porta a una atròfia progressiva del nervi òptic i, conseqüentment, a una pèrdua de visió.

Aquesta web usa cookies per a millorar la teva experiència