Tamany de la lletra:

LENTS DE CONTACTE

LENTS DE CONTACTE

Les lents de contacte van aparèixer fa molts anys amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i, fins i tot en alguns casos, millorar-ne la visió. Les lents de contacte han d’ésser adaptades per un especialista en contactologia el qual, abans de donar el vistiplau a l’adaptació, té en compte no únicament paràmetres òptics (diàmetre cornial, radi de corbament de la còrnia) sinó que també estudia la qualitat de la llàgrima, la topografia de la còrnia i l’absència de patologia conjuntival i palpebral tot triant, en principi, tant el tipus de lent a utilitzar com el temps d’ús.

L’evolució tant dels materials com del seu disseny, ha progressat notablement en el decurs dels darrers 25 anys de manera que avui dia és difícil que hi hagi alguna persona a qui no se li puguin adaptar. Es podria dir que, ara com ara, disposem de lents de contacte “a la carta” i que podem personalitzar-les tant en funció de les necessitats del pacient com de les característiques específiques de cada ull. Malgrat que existeixen lents rígides, llur ús està restringit a ulls amb patologia cornial específica i es poden considerar pràcticament en desús. Les lents semirígides permeables al gas s’utilitzen per a pacients amb astigmatismes importants que no poden ésser corregits amb lents toves i, tot i que òpticament són molt bones, no son gaire confortables. Actualment adaptem lents toves al major nombre de pacients. Es fabriquen models esfèrics (per a miopia i hipermetropia), tòriques (per a resoldre l’astigmatisme associat) i també multifocals (per a corregir la presbícia associada). Aquestes lents de contacte es toleren molt bé, poden fer-se servir durant tot el dia (no més de 12 hores de mitjana) i se’ls pot afegir l’astigmatisme que el pacient presenti. Disposem de lents d’ús diari, setmanal, mensual i anual i llur indicació rau en les característiques de l’ull i necessitats i/o activitats del pacient. Hi ha, per exemple, persones que només volen utilitzar lents de contacte per a la pràctica d’una activitat esportiva ocasional. En aquest cas prescrivim lents d’ús diari, mentre que d’altres persones les volen utilitzar quotidianament, a les quals els prescrivim lents d’ús mensual o anual.

Hi ha una tendència generalitzada a fer servir lents d’un sol ús, és a dir, lents que una vegada complert el termini establert per al seu servei (diari, setmanal o mensual) es llencen. Això ha afavorit el que higiènicament siguin millors i n’ha minimitzat la conservació (abans eren necessaris diversos productes per a llur manteniment). Cal tenir en compte que l’abús de les lents de contacte pot malmetre irremeiablement la còrnia i per això s’han de complir estrictament les consignes d’ús que facilitem als nostres pacients.

LENTS DE CONTACTE EN INFANTS

L’adaptació de les lents de contacte en infants ha patit una gran transformació en els darrers anys podent, amb els models actuals, prescriure-les a pacients cada vegada més joves amb excel·lents resultats. Nosaltres portem ja més de 20 anys fent-ho amb notable èxit. Per a aconseguir-ho és imprescindible una bona motivació per part de l’infant i molta paciència per part nostra sobretot a l’hora d’ensenyar-los a posar-se-les i a treure-se-les. Actualment, som capaços d’adaptar lents de contacte a infants a partir dels 10-12 anys. Abans de decidir l’adaptació, fem un qüestionari als pares per tal d’esbrinar si llur fill en pot ésser candidat. L’enquesta esmentada consta de quatre preguntes i l’hem designat amb el nom de NERA que són les inicials de: Net, Endreçat, Responsable, i Autònom. Si l’infant no compleix algun dels requisits detallats, ajornem l’adaptació fins que els compleixi. A la Clínica Oftalmològica García de Oteyza, adaptem lents de contacte garantint un correcte seguiment oftalmològic posterior.