Tamany de la lletra:

PÈRDUA DE CAMP VISUAL

CAMP VISUAL

El camp visual es defineix com la zona de l’espai en la que veiem el que ens envolta. Aquesta zona té uns límits: nasal, temporal, superior i inferior, i l’amplitud d’aquest camp de visió tradueix l’estat de salut tant del nervi òptic com de les vies òptiques, des de l’ull fins les àrees visuals cerebrals, situades a la zona occipital d’aquest. EN QUINES PATOLOGIES POT APARÈIXER UNA PÈRDUA DE CAMP DE VISIÓ? El camp de visual pot veure’s afectat en moltes malalties neurològiques, del nervi òptic i també retinines com per exemple la retinitis pigmentària. De manera especial, es produeix una pèrdua del camp visual en el glaucoma. El glaucoma és una neuropatia òptica que succeeix sobretot (encara que no obligatòriament) per un augment de la pressió intraocular. Aquest increment de la tensió pot malmetre la capa de fibres nervioses i, en conseqüència, el nervi òptic produint una alteració del camp visual, el qual es va deteriorant progressivament reduint-se de forma concèntrica i podent acabar en ceguesa.

QUÈ FER SI NOTEU UNA PÈRDUA DE CAMP VISUAL?

Davant d’una pèrdua de camp visual és imprescindible una visita, tan aviat com es pugui, amb un oftalmòleg. Sovint la pèrdua de camp visual és lenta i silent, i és per això que és recomanable fer una visita a partir dels 40 anys per a verificar l’estat de la pressió, el nervi òptic i la retina. La prevenció és la millor arma per a combatre el glaucoma atès que existeixen tractaments eficaços per a reduir la pressió intraocular, sobretot si el problema s’agafa a temps.