Tamany de la lletra:

PÈRDUA DE VISIÓ CENTRAL

L’afectació de la zona central de la retina, la màcula, pot provocar una disminució de l’agudesa visual i/o pèrdua parcial o completa de la visió central. En funció de l’edat del pacient i de les característiques de l’ull, podem descriure’n vàries causes.

DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT (DMAE)

És sens dubte la causa més freqüent de pèrdua de visió central. Es tracta d’una malaltia degenerativa de la màcula que provoca un deteriorament de les cèl·lules de la retina així com de l’epiteli pigmentari de la retina. Existeixen dues formes clíniques de degeneració macular: l’atròfica i l’exsudativa. Actualment la forma atròfica no té un tractament efectiu i únicament recomanem mantenir uns hàbits de vida saludables. Una dieta mediterrània correcta així com deixar de fumar poden ajudar a alentir l’evolució de la malaltia. La forma exsudativa es tracta avui dia mitjançant injeccions intavítries d’antiangiogenics amb uns resultats molt bons.

CORIORETINOPATIA SEROSA CENTRAL

Es tracta d’una malaltia que afecta generalment homes de mitjana edat i que sol produir disminució de visió central. No és una reducció tan greu com la de la DMAE, però atès que afecta persones en edat laboral pot resultar molt invalidant. El factor de risc més important per a patir aquest problema és l’estrès, seguit de la ingesta de corticoides. Recomanem reduir l’estrès i evitar, a tota costa, l’ús d’esteroides. En el decurs dels mesos el problema sol reduir-se i la majoria de pacients no requereix tractament. Si passat el temps la CSC persistís es pot fer servir un tipus de làser, teràpia fotodinàmica, per tal d’intentar resoldre-la.

FORAT MACULAR

La discontinuïtat de la retina a nivell macular es coneix com a forat macular. Aquesta patologia, que pot ésser deguda a múltiples causes, ocasiona una disminució franca d’agudesa visual. Una vegada establert un forat macular, el tractament ha d’ésser quirúrgic.

Aquestes són les tres patologies més freqüents que cursen amb disminució de visió central però no són les úniques. Recomanem que, davant la presència d’aquest símptoma aneu ràpidament a l’oftalmòleg per a explorar el fons d’ull i, si fos necessari, portar a terme exploracions complementàries.