Tamany de la lletra:

TEST DE METAMORFÒPSIA – REIXETA D’AMSLER

La metamorfòpsia o visió distorsionada és un signe clínic que sol indicar una afectació de la part central de la retina coneguda com a màcula. La visió distorsionada pot produir-se degut a un gran nombre de malalties maculars com:

Degeneració macular associada a l’edat

Forat macular

Membrana epiretiniana

Edema macular

Corioretinopatia serosa central

Vasculopatia polipoidal

Inflamacions intraoculars

El monitoratge d’aquest símptoma per part del pacient es fonamental atès que en el moment en que apareix la metamorfòpsia o aquesta canvia respecte a un estat basal és important anar a l’oftalmòleg per a examinar el fons d’ull.

Per a controlar la metamorfòpsia recomanem utilitzar el test de la Reixeta d’Amsler. Es tracta d’una quadrícula formada pe quadrats de mida petita amb un punt negre al centre.

Si desitgeu fer aquest test us heu de tapar un ull amb la mà i mirar fixament al punt negre del centre de la reixeta. En aquest moment heu de parar atenció a la morfologia dels quadrats propers. Si les línies estiguessin distorsionades, o els quadrats no tinguessin la forma corresponent, és possible que tingueu metamorfòpsia. Una vegada realitzada la prova amb un ull, heu d’intentar-ho amb l’altre.