Tamany de la lletra:

TINC L’ULL SEC?

Test d’OSDI

El test d’OSDI (Ocular Surface Disease Index) és un qüestionari senzill que serveix per a classificar i establir, a través d’un cert nombre de preguntes, la gravetat de l’ull sec del pacient en funció de la seva simptomatologia.

Responeu a les següents preguntes marcant la casella que millor representi la vostra resposta.

¿HEU EXPERIMENTAT ALGUNA DE LES SEGÜENTS ALTERACIONS DURANT LA DARRERA SETMANA?
En tot momentGairebé en tot momentEn el 50% del tempsGairebé en cap momentEn cap moment
1. Sensibilitat a la llum
2. Sensació de sorra als ulls
3. Dolor als ulls
4. Visió borrosa
5. Mala visió
HEU TINGUT PROBLEMES ALS ULLS QUE US HAGIN LIMITAT O IMPEDIT REALITZAR ALGUNA DE LES SEGÜENTS ACCIONS DURANT LA DARRERA SETMANA?
En tot momentGairebé en tot momentEn el 50% del tempsGairebé en cap momentEn cap momentNo ho sé
6. Llegir
7. Conduir de nit
8. Treballar amb un ordinador o utilitzar un caixer automàtic?
9. Veure la televisió
HEU SENTIT INCOMODITAT ALS ULLS EN ALGUNA DE LES SEGÜENTS SITUACIONS DURANT LA DARRERA SETMANA?
En tot momentGairebé en tot momentEn el 50% del tempsGairebé en cap momentEn cap momentNo ho sé
10. Vent
11. Llocs amb baixa humitat (molt secs)
12. Zones amb aire condicionat
RESULTATS DEL TEST

Si heu obtingut un resultat inferior o igual a13, esteu dins de la normalitat.

Si heu obtingut un resultat entre 13 i 22, presenteu un ull sec de lleu a moderat.

Si heu obtingut un resultat entre 24 i 50, presenteu un ull sec de moderat a greu.

Se heu obtingut un resultat superior a 50, presenteu un ull sec sever.

Recomanem fer-vos visitar si heu obtingut un resultat superior a 20 punts al Test OSDI.