Tamany de la lletra:

QUÈ ÉS EL GLAUCOMA?

QUÈ ÉS EL GLAUCOMA?

L’ull ha de tenir un cert grau de pressió per al seu correcte funcionament que és regulat per un líquid (humor aquós) que es fabrica i s’evacua en la mateixa quantitat. Quan, per circumstàncies molt diverses, es fabrica més líquid del normal o s’evacua en menor quantitat del que cal, la pressió de l’ull pot pujar i afectar el nervi òptic. Quan això succeeix, estem davant d’un glaucoma. El glaucoma és una malaltia que afecta la capa de fibres nervioses de la retina produint un dany al nervi òptic (neuropatia òptica) que es tradueix en una alteració del camp visual del pacient. El factor de risc més important per a patir glaucoma és l’augment de la pressió intraocular. Tanmateix és molt important saber que tenir la pressió intraocular alta no implica obligatòriament tenir glaucoma o, dit d’una altra manera, no tots els ulls reaccionen de la mateixa manera enfront a una elevació de la tensió ocular. Un altre fet que cal aclarir és que tenir la pressió arterial elevada no s’associa necessàriament a un augment de la pressió intraocular.

OCT de nervio óptico de un paciente con glaucoma

COM ES DIAGNOSTICA EL GLAUCOMA?

El mesurament de la tensió ocular (tonometria) és obligatori fer-lo a totes les persones per damunt dels 40 anys i si existeixen antecedents familiars de glaucoma, fins i tot abans, doncs aquesta malaltia és hereditària en un percentatge elevat. Davant la sospita d’un glaucoma és necessari explorar la tensió de l’ull (tonometria), mirar l’aspecte del nervi òptic al fons de l’ull i fer una campimetria i/o una OCT.

Comparativa de dos campimetrías: a la izquierda la de un paciente normal y a la derecha la de un paciente con glaucoma

EL GLAUCOMA TÉ TRACTAMENT?

Avui dia existeix un ampli ventall de tractaments per a frenar l’avançament del glaucoma. És molt important tenir en compte que si s’han perdut cèl·lules nervioses, aquestes no es poden tornar a regenerar. És per això que el tractament del glaucoma no serveix per a millorar el camp visual del pacient sinó per a intentar mantenir-lo i evitar que en segueixi perdent. Les modalitats terapèutiques per a tractar el glaucoma es faran servir en funció de com sigui d’alta la pressió, de l’alteració del camp visual i de la capacitat de progressió de la patologia. Els tractaments disponibles son: · medicació tòpica (col·liris) · trabeculoplàstia làser · cirurgia filtrant (trabeculectomia o esclerotomia profunda no perforant) · dispositius de drenatge · ciclofotocoagulació